Địa chỉ: Trang Chủ Liên Hệ
  • No.66, Gongxi 1st Rd., Chuansing Ind. Park, Shenkang, Changhua 50971, Taiwan.

  • 886-4-7988100

  • 886-4-7988110

  • sales@ppi-4safe.com

Liên Hệ

Nếu bạn quan tâm trong kinh doanh của chúng tôi, bạn muốn biết về giá cả của các mặt hàng hoặc có thắc mắc, xin vui lòng gửi bằng hình thức hoàn toàn. Sau đó, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn càng sớm càng tốt, cảm ơn bạn.
Chính sách bảo mật: Chúng tôi đảm bảo e-mail khách hàng khác với mục đích khai thác gỗ cũng như thông tin liên quan đến việc xem xét các thông tin sản phẩm của chúng tôi, thông tin đó sẽ không phải đối mặt với vấn đề lạm dụng hoặc rò rỉ thông tin .

(※) Thông Tin Cần Nhập